Rekabet Kurumundan, Nestle’ye Dev Para Cezası: İşte Nedeni

Rekabet Kurumu, önde gelen gıda perakendecilerinden Nestle’ye yönelik başlattığı soruşturmayı tamamladı. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği anlaşılan markaya idari para cezası kesilmesine karar verildi. Rekabet Kurumunun Nestle’ye yönelik soruşturmasından çıkan ceza, 346 milyon 911 bin 505 TL olarak kayıtlara geçti. Bu ceza, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin yıllık cirosuna göre hesaplandı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bölge ve müşteri kısıtlaması getirmesi nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etti. Hâl böyle olunca da dev şirkete ceza kesilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Rekabet Kurumunun açıklaması şöyleydi:

Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın 15.02.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 15.02.2024 tarihli, 24-08/149-61 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi ne diyor?

Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x